Гараж, 24 м²
200000
3077
Череповец
 Гараж, 21 м²
42000
646
Вологда
Гараж, 24 м²
319000
4908
Череповец
Гараж, 24 м²
110000
1692
Череповец
 Гараж, 21 м²
280000
4308
Вологда
Машиноместо, 20 м²
900000
13846
Черкесск
Гараж, > 30 м²
210000
3231
Балтийск
 Гараж, 30 м²
200000
3077
Казань
 Гараж, 21 м²
1300000
20000
Южно-Сахалинск
Гараж, 20 м²
200000
3077
Челябинск
 Гараж, 24 м²
250000
3846
Челябинск
 Гараж, 18 м²
300000
4615
Челябинск
Гараж, 27 м²
190000
2923
Щекино
 Гараж, 16 м²
5000
77
Ясногорск
Гараж, 20 м²
80000
1231
Майкоп
 Гараж
70000
1077
Архангельск
 Гараж, 18 м²
65000
1000
Архангельск
 Сниму гараж
10000
154
Северодвинск